Gjennom mange år med samarbeid ulike idrettslag og oppfølging av ulike idrettsutøvre, så har man sett en økende trend til belastningsskader og -plager hos unge idrettsutøvere. Her kan jeg med min kompetanse bidra til å implementere forebyggende og prestasjonsfremmende trening hos de unge og lovende som ikke faller under Olympiatoppens «vinger».

Dette gjøres ved å endre bevisstheten til trenere og utøvere rundt grunntreningens viktige rolle. Et godt «fundament» hjelper kroppen til å tåle de belastningene som de økte mengdene idrettsspesifikk trening gir – «trent for å trene»! 

Ønsker ditt idrettslag, klubb eller individuelle utøvere å få spesialtilpasset et basistreningsopplegg, kan jeg skreddersy et slikt tilbud. For å sende forespørsel på denne typen gruppe, vennligstkontakt meg via kontaktskjemaet, eller send en epost direkte.

Jeg ser fram til å hjelpe til i skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening sammen med deg/dere!

I perioden 2010 til 2022 har jeg vært en viktig samarbeidspartner for Olympiatoppen Vest-Norge ved gjennomføring av skadereduserende trening. Basistreningens grunntanke er å være "trent for å trene". Målet er å jobbe med momenter i treningen som ofte blir nedprioritert i de idrettsspesifikke treningene. Ved å ha et solid treningsgrunnlag, vil kroppens evne til å tåle høy idrettsspesifikk belastning være bedre.

Kort oppsummert kan man si at basistrening består av:
-Styrke
-Bevegelighet
-Koordinasjon
-Balanse

Dette samarbeidet har også naturlig gått videre til at jeg er en del av OLT-Vest sitt idrettsmedisinske nettverk. Utøvere kan avtale time for undersøkelse direkte hos meg eller via sin trener/kontaktperson i Olympiatoppen.

Ta kontakt om du trenger bistand i treningen din.