BPPV – benign paroksysmal posisjonsvertigo, betyr direkte oversatt noe så ufarlig som «godartet (benign), anfallsvis (paroksysmal), stillingsavhengig (posisjons) svimmelhet (vertigo)».

Kjenner du deg igjen i å ha utbredte muskel og skjelettsmerter, hodepine og utbrenthet? Andre vanlige symptom som svimmelhet, synsforstyrrelser, migrene eller tinitus som forværres ved stillingsendring og raske bevegelser er også vanlig ved akutt og kronisk krystallsyke. 

Buegangene er et lukket system i det indre øret. Totalt har vi 6 bueganger, 3 på høyre og 3 på venstre side. Når vi snur og vender på hodet, vil disse bevegelsene registreres i form av bølgebevegelser fra væsken (endolymfen) i buegangene, og det sendes meldinger inn til hjernen om hvilken posisjon hodet står i.

Otolitter/krystaller som er på avveie i buegangen(e) i balanseorganet, kan blant annet forårsake de overnevnte symptomene. Årsaker til at krystallene kan komme på avveie er ofte idiopatisk (uten noe traume/årsak). Ofte opplever pasienter at de føler seg bra når de legger seg, for så å våkne med plagene neste morgen.

Andre årsaker som også er vanlige er hode- og nakketraumer, f.eks. fall, trafikkulykker eller idrettsrelaterte skader. Du kan også da oppleve forstyrrelser på signalene fra balanseorganet og påfølgende symptomer.

Målet med undersøkelsen- og behandlingen er å være mer nøyaktig i diagnostiseringen av BPPV og dermed gi deg en mer spesifikk behandling for plagene.

Sliter du, eller noen du kjenner, med noen av de nevnte symptom og har forsøkt mye annen behandling uten å bli bedre?! Da kan kanskje en undersøkelse og behandling for disse plagene være noe for deg.