Behandlinger fysioterapi

Behandling Pris
1.gangskonsultasjon (60 min) 750kr
Behandling 45 min 690kr
Behandling 30 min 500kr

Tillegg materiell/utstyr

Behandling Pris
Trykkbølger 200kr
Laser 100kr
Tape/nåler/treningsprogram 50kr